GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LỚP 3 MÔN TOÁN CẢ NĂM

Tổng hợp bài giảng năng lượng điện tử môn toán mần nin thiếu nhi 3, 4, 5 tuổi. Kỹ sư lạc lối | Tổng hợp bài giảng, giáo án năng lượng điện tử môn toán thiếu nhi | tài liệu toán học tập PowerPoint | tài liệu toán học ppt


Bạn đang xem: Giáo án điện tử lớp 3 môn toán cả năm

*
Bài giảng powerpoint Lớp 3 tuổi

trungvietlaptop.com (kỹ sư lạc lối) chia sẻ tài liệu, giáo án, chăm đề miễn phí. Chăm mục chia sẻ kinh nghiệm tương tự như trao đổi chuyên môn. Dìm word hóa tài liệu những loại, cũng giống như soạn chuyên đề theo yêu cầu.

Hãy sử dụng office, word bản quyền tại không lấy phí Microsoft office crack full key

Dùng winrar mới nhất để giải nén: download tải WinRAR 6.02 full tiên tiến nhất miễn phí vĩnh viễn

Xem thêm: Top 10 Cửa Hàng Linh Kiện Điện Tử Tphcm Uy Tín Nhất, Top 10 Cửa Hàng Linh Kiện Điện Tử Tphcm Uy Tín

Bài giảng điện tử môn toán thiếu nhi 3 tuổi

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 01. Dem doi tuong vào pham vi 2/Tiet 01. Dem doi tuong vào pham vi 2.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 01. Dem doi tuong trong pham vi 2_2/Tiet 01. Dem doi tuong vào pham vi 2_2.ppt


Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 02. Toan so luong 3/Tiet 02. Toan so luong 3.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 03. Nhan biet mot va nhieu/Tiet 03. Nhan biet mot va nhieu.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 04. Tach va gop vào pham vi 4/Tiet 04. Tach va gop vào pham vi 4.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 05. Dem den 4/Tiet 05. Dem den 4.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 06. So sinh nhieu hon it hon/Tiet 06. So sinh nhieu hon it hon.ppt


Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 07. Ai thong minh hon/Tiet 07. Ai thong minh hon.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 08. So 4 ngo nghinh/Tiet 08. So 4 ngo nghinh.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 09. So 9 va be/Tiet 09. So 9 va be.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 10. Them bot trong pham vi 7/Tiet 10. Them bot trong pham vi 7.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 11. Vì be hinh gi/Tiet 11. Bởi vì be hinh gi.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 12. Lam quen voi chu so/Tiet 12. Lam quen thuộc voi chu so.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 13. So sanh vì chưng lon cua 2 doi tuong/Tiet 13. So sanh bởi lon cua 2 doi tuong.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 14. Lam thân quen voi toan/Tiet 14. Lam quen thuộc voi toan.ppt

Mn Lop 3 tuoi/Toan hoc/Tiet 15. Nhan biet va goi ten hinh/Tiet 15. Nhan biet va goi ten hinh.ppt

Bài giảng năng lượng điện tử môn toán mầm non 4 tuổi

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 01. Sap xep theo quy tac/Tiet 01. Sap xep theo quy tac.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 02. Tach gop 5 doi tuong/Tiet 02. Tach gop 5 doi tuong.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 03. So sinh chieu rong 3 doi tuong/Tiet 03. So sinh chieu rong 3 doi tuong.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 04. Dem nhom teo 4 doi tuong- nhan biet so 4/Tiet 04. Dem nhom teo 4 doi tuong- nhan biet so 4.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 05. Them bot su bang nhau vào pham vi 3/Tiet 05. Them bot su bang nhau trong pham vi 3.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 06. Tach gop nhom co 4 doi tuong/Tiet 06. Tach gop nhom teo 4 doi tuong.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 07. The gioi thuc vat/Tiet 07. The gioi thuc vat.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 08. Dem den 7-nhan biet so 7/Tiet 08. Dem den 7-nhan biet so 7.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 09. Phan biet hinh- vuong tron tam giac chu nhat/Tiet 09. Phan biet hinh- vuong tron tam giac chu nhat.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 10. Vì ban biet hinh gi/Tiet 10. Vì ban biet hinh gi.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 11. So 6 vui nhon/Tiet 11. So 6 vui nhon.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 12. Be hoc so/Tiet 12. Be hoc so.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 13. Be choi voi cac hinh/Tiet 13. Be choi voi cac hinh.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 14. Xac dinh thoi gian/Tiet 14. Xac dinh thoi gian.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 15. Phan phân chia nhom teo doi tuong 5 lam 2 phan/Tiet 15. Phan phân tách nhom teo doi tuong 5 lam 2 phan.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 16. On tap cac hinh phang/Tiet 16. On tap cac hinh phang.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 17. So sinh them bot bang nhau vào pham vi 4/Tiet 17. So sinh them bot bang nhau trong pham vi 4.ppt

Mn Lop 4 tuoi/Toan hoc/Tiet 18. Xac dinh vi tri ben phai ben trai cua ban than va doi tuong khac/Tiet 18. Xac dinh vi tri ben phai ben trai cua ban than va doi tuong khac.ppt

Bài giảng năng lượng điện tử môn toán thiếu nhi 5 tuổi

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 01. Moi quan lại he hon kem trong pham vi 6/Tiet 01. Moi quan liêu he hon kem vào pham vi 6.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 02. Moi quan tiền he hon kem vào pham vi 10/Tiet 02. Moi quan liêu he hon kem trong pham vi 10.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 03. Tu duy-ben trai ben phai/Tiet 03. Tu duy-ben trai ben phai.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 04. Tu duy-dai ngan cao thap to nho/Tiet 04. Tu duy-dai ngan cao thap to lớn nho.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 05. Phân tách 8 doi tuong ra thanh 2 phan/Tiet 05. Phân chia 8 doi tuong ra thanh 2 phan.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 06. Dem den 9/Tiet 06. Dem den 9.pps

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 07. Chia 6 doi tuong ra thanh 2 phan/Tiet 07. Phân tách 6 doi tuong ra thanh 2 phan.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 08. Nhan biet moi quan lại he hon kem vào pham vi 8/Tiet 08. Nhan biet moi quan liêu he hon kem vào pham vi 8.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 09. Phân tách 10 doi tuong thanh 2 phan bang nhau/Tiet 09. Phân tách 10 doi twowngjt khô hanh 2 phan bang nhau theo nhieu cach.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 10. Nhan biet so luong va cac so tu 1 den 10/Tiet 10. Nhan biet so luong va cac so tu 1 den 10.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 11. Dem den 10-nhan biet so luong 10/Tiet 11. Dem den 10-nhan biet so luong 10.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 12. Be voi gia dinh/Tiet 12. Be voi gia dinh.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 13. Be choi xep hinh/Tiet 13. Be choi xep hinh.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 14. Cung teo cac so trong pham vi 8/Tiet 14. Cung teo cac so trong pham vi 8.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 15. Tao lap so 9/Tiet 15. Tao lap so 9.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 16. Lam quen voi phep tinh don gian/Tiet 16. Lam quen thuộc voi phep tinh don gian.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 16. Lam quen voi phep tinh don gian/Tiet 16. Lam quen thuộc voi phep tinh don gian.pptx

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 17. Sap xep nhom 2 doi tuong theo quy tac/Tiet 17. Sap xep nhom 2 doi tuong theo quy tac.ppt

Mn Lop 5 tuoi/Toan hoc/Tiet 18. Nhan biet cac khoi hinh khong gian/Tiet 18. Nhan biet cac khoi hinh khong gian.ppt

Kết luận

Tổng hợp bài xích giảng điện tử môn toán mầm non 3, 4, 5 tuổi. Tổng hợp bài giảng, giáo án điện tử môn toán mầm non được chia sẻ trong phân mục Tài liệu mầm non