Quần áo quân đội việt nam

- Dự lễ kỷ niệm: ngày thành lập Đảng cộng sản việt nam 03/2; ngày chiến thắng 30/4; ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập và hoạt động Quân đội nhân dân vn 22/12.- Được mặc trong thời gian ngày Quốc khánh 02/9; ngày ra đời Quân nhóm nhân dân vn 22/12. Chiến sĩ bảo đảm Quân kỳ trong tổ Quân kỳ; chiến sỹ danh dự trong lễ đón tiếp ở đơn vị; Tiêu binh trong số lễ do đơn vị tổ chức ở ngoại trừ trời.

Bạn đang xem: Quần áo quân đội việt nam

b) Đeo cuống Huân chương, Huy chương:

- Dự các lễ vị Nhà nước, cỗ Quốc phòng và đơn vị tổ chức ngoài những lễ chính sách đeo dải Huân chương.

- Được mặc trong những ngày tết nguyên đán.

- dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội những tổ chức quần chúng vì đợn vị tổ chức.

B. Quân phục dự lễ của học tập viên huấn luyện và đào tạo sĩ quan

1. Số 1a - binh phục dự lễ mùa đông

*

Trường hòa hợp sử dụng:

a) Đeo dải huân chương, huy chương:

- Dự lễ kỷ niệm: ngày thành lập và hoạt động Đảng cộng sản việt nam 03/2; ngày thành công 30/4; ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập và hoạt động Quân nhóm nhân dân vn 22/12.

- Được mặc trong thời gian ngày Quốc khánh 02/9; ngày ra đời Quân team nhân dân việt nam 22/12. Chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ trong tổ Quân kỳ; chiến sĩ danh dự trong lễ nghênh tiếp ở solo vị; Tiêu binh trong các lễ do đơn vị tổ chức ở không tính trời.

b) Đeo cuống Huân chương, Huy chương:

- Dự các lễ do Nhà nước, cỗ Quốc chống và đơn vị tổ chức ngoài những lễ khí cụ đeo dải Huân chương.

- Được mặc trong các ngày đầu năm mới nguyên đán.

- dự buổi tiệc nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng vị đợn vị tổ chức.

Xem thêm: Sử Dụng Nước Hoa Vùng Kín Có Tốt Không, Nước Hoa Cô Bé Có Thực Sự Tốt Không

2. Số 1b - quân phục dự lễ mùa hè

*

Trường thích hợp sử dụng:

- Dự các lễ do đơn vị tổ chức.

- tham dự tiệc nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội những tổ chức quần bọn chúng do đơn vị chức năng tổ chức.

- Được mặc trong thời gian ngày chiến thắng30/4.

C. Số 2 - quân phục hay sử dụng của hạ sĩ quan lại - binh sĩ

*

Trường đúng theo sử dụng:

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hàng ngày.

- lúc thời tiết giá rét:

Được khoác áo bông phòng rét, mang cấp hiệu phối hợp phù hiệu bên trên ve cổ áo; hải dương tên in trên ngực áo mặt phải; thắt dây lưng áo, khoá dây sườn lưng nằm giữa trước bụng. Lúc hội họp, sinh hoạt tập trung người lãnh đạo quy định mặc thống nhất.

D. Số 2a - quân phục hay được dùng của học tập viên đào tạo sĩ quan

*

Trường hợp sử dụng:

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hàng ngày.

- khi thời tiết giá bán rét:

Được mặc áo bông phòng rét, mang cấp cho hiệu bên trên vai áo, mang nền phù hiệu đính hình quân chủng, binh chủng, ngành nghề chuyên môn trên ve sầu cổ áo; đại dương tên in vào ngực áo bên phải; thắt dây sống lưng áo, khoá dây sườn lưng áo nằm trong lòng trước bụng. Lúc hội họp, sinh hoạt tập trung người chỉ huy quy định khoác thống nhất.

E. Số 3 - binh phục dã chiến của hạ sĩ quan lại - binh sĩ, học viên sĩ quan

*

Trường thích hợp sử dụng:

- Trong huấn luyện ngoài thao trường, diễn tập, tiến quân rèn luyện, hội thao quân sự.