Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 10

... Thì cồn từ phân chia theo danh tự sau or cùng nor. Eg:Neither John nor his friends are going lớn the beach today.83. -Danh từ bỏ “None”có thể sử dụng đối với tất cả danh từ số ít và danh từ số nhiều.Khi đó động ... She greeted John. 16. Những hình thức láo hợp trong lời nói gián tiếp: (mixed forms in reported speech) lời nói trực tiếp tất cả thể bao hàm nhiều hình thức láo hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu ... “or” thì hễ từ nên chia theo danh từ đứng sau “or” Eg: John or his wife will come khổng lồ Rin’s wedding.81. -Either,neither(nếu không đi với or cùng nor)+Danh từ,ta luôn luôn chia sinh sống số ít. Eg:Neither...

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 10


*

*

*

... LƯỢNG HỌC KÌ INĂM HỌC 2012-2013Môn: Tiếng Anh- Lớp 10 PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 6 ĐIỂM)Mỗi câu đúng đựợc 0,25 điểm Mã đề: 101 Mã đề: 102 Mã đề: 103 Mã đề: 104 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án ... Mã đề: 104 SỞ GD&ĐT GIA LAI TRƯỜNG trung học phổ thông LÊ THÁNH TÔNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ INĂM HỌC 2012-2013Môn: Tiếng Anh- Lớp 10 thời hạn làm bài: 45 phútHọ cùng tên: …………………………………. Lớp: …… ... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ INĂM HỌC 2012-2013Môn: Tiếng Anh- Lớp 10 thời gian làm bài: 45 phútHọ với tên: …………………………………. Lớp: …… Số báo danh: ……………. Phòng thi: PHẦN TRẮC NGHIỆM : (Thời gian...
*

*

... Garden. 10.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tập Chạy Xe Đạp, Cách Giữ Thăng Bằng Khi Đi Xe Đạp

Look! She (come) 11. What ………… (be) there (drink) for dinner? III. Đọc đoạn văn,chọn lời giải thích hợp nhất bên dưới:I live in a house near the sea. It is (1) old house, about 100 years ... He often has dinner with fish , meat và vegetables.……. 10. quang quẻ feels hungry after dinner . Demo 8:I/ gạch men chân từ, các từ mê thích hợp duy nhất trong ngoặc để dứt câu : 1/ What is his ... And.………………………………………………………………………9. On/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.……………………………………………………………………… 10. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.………………………………………………………………………TEST 2:I. Choose the...