Tình em ngọn nến mỹ tâm

*

Bạn đang xem: Tình em ngọn nến mỹ tâm

buổi sáng sớm hôm ấy, tình đang êm ái, cho trong trái tim ấm nồng lưu niệm xưa cũ, mộng lòng muôn thuở, vẫn xanh như niềm ước mơ thành phố hôm đó, và hồ hết cơn gió, mãi lênh đênh như chuyến đò Giòng nhạc êm ái, niềm vui tê tái, sẽ trôi theo phần lớn cơn mộng say Tình em ngọn nến, tối nao lạc bến, xót xa nỗi đau, rụng đầy sảnh úa Thôi tình ơi chớ đến, trái tim mềm yếu, hãy đến em mơ hoài một tiếng yêu...

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 3 Cách Tự Làm Bút Cảm Ứng Cho Điện Thoại Smartphone" Giá Tốt Tháng 10, 2021

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.