THỜI TIẾT HÀ NỘI THEO GIỜ

Mặt trời: Mặt trời mọc 06:08, phương diện trời lặn 17:15.
Mặt trăng: Trăng mọc 15:29, Trăng lặn 03:19, Pha mặt Trăng: Trăng khuyết đầu tháng 
 Từ ngôi trường trái đất: không ổn định định
 Chỉ số tử ngoại: 0,9 (Thấp)

Bạn đang xem: Thời tiết hà nội theo giờ

12:00ban ngàytừ 12:00 đến 12:59Nhiệt độ ko khí: +23 °C
*

Gió giật: 2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 79%Mây: 98%Áp suất ko khí: 1015 hPaChỉ số tử ngoại: 0,9 (Thấp)
Nguy cơ gây hư tổn từ tia rất tím thấpĐeo kính râm, bôi kem hạn chế nắng nếu trời đổ tuyết bởi tuyết bức xạ tia rất tím.
13:00ban ngàytừ 13:00 cho 13:59Nhiệt độ không khí: +23 °C
*

*

Gió giật: 3 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 77%Mây: 99%Áp suất ko khí: 1013 hPaChỉ số tử ngoại: 0,8 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
14:00ban ngàytừ 14:00 mang lại 14:59Nhiệt độ không khí: +24 °C
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 76%Mây: 99%Áp suất không khí: 1013 hPaChỉ số tử ngoại: 0,8 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 77%Mây: 100%Áp suất không khí: 1012 hPaChỉ số tử ngoại: 0,4 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 79%Mây: 99%Áp suất ko khí: 1013 hPaChỉ số tử ngoại: 0,2 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 81%Mây: 97%Áp suất ko khí: 1013 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi dịu vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 83%Mây: 96%Áp suất ko khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió khôn cùng nhẹ, đông bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 85%Mây: 96%Áp suất không khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió khôn xiết nhẹ, đông bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 86%Mây: 95%Áp suất không khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió rất nhẹ, đông bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 87%Mây: 94%Áp suất không khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió khôn cùng nhẹ, phương bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 88%Mây: 89%Áp suất ko khí: 1016 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió cực kỳ nhẹ, phương bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 88%Mây: 92%Áp suất ko khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Mặt trời: Mặt trời mọc 06:08, phương diện trời lặn 17:15.
Mặt trăng: Trăng mọc 16:03, Trăng lặn 04:10, Pha khía cạnh Trăng: Trăng khuyết đầu tháng 
 Từ trường trái đất: hoạt động
 Chỉ số tử ngoại: 2,3 (Thấp)

Gió: gió hết sức nhẹ, phương bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 87%Mây: 95%Áp suất ko khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió cực kỳ nhẹ, phương bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 87%Mây: 95%Áp suất ko khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió khôn xiết nhẹ, phương bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 87%Mây: 93%Áp suất không khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vô cùng nhẹ, đông bắc, tốc độ 1 m/giâyGió giật: 2 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 87%Mây: 97%Áp suất không khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi dịu vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 87%Mây: 96%Áp suất ko khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi dịu vừa phải, phương bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 87%Mây: 95%Áp suất ko khí: 1015 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi vơi vừa phải, phương bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 87%Mây: 94%Áp suất ko khí: 1016 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi vơi vừa phải, phương bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 87%Mây: 93%Áp suất không khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 0,1 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 2 m/giâyGió giật: 3 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 84%Mây: 99%Áp suất ko khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 0,3 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%

Xem thêm: Quán Cơm Phần Gần Đây - Top 10 Quán Cơm Ngon Nhất Ở Tp

Gió: gió thổi vơi vừa phải, đông bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 81%Mây: 97%Áp suất ko khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 0,7 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi vơi vừa phải, đông bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 5 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 78%Mây: 97%Áp suất ko khí: 1019 hPaChỉ số tử ngoại: 1,3 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, đông bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 5 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 76%Mây: 96%Áp suất ko khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 2,1 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió giật: 8 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 75%Mây: 96%Áp suất không khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 2,3 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió giật: 10 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 70%Mây: 98%Áp suất không khí: 1016 hPaChỉ số tử ngoại: 2 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vừa phải, đông bắc, tốc độ 6 m/giâyGió giật: 11 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 67%Mây: 96%Áp suất không khí: 1016 hPaChỉ số tử ngoại: 0,4 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vừa phải, đông bắc, tốc độ 6 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 68%Mây: 96%Áp suất không khí: 1016 hPaChỉ số tử ngoại: 0,2 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vừa phải, đông bắc, tốc độ 6 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 69%Mây: 97%Áp suất không khí: 1016 hPaChỉ số tử ngoại: 0,1 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vừa phải, đông bắc, tốc độ 7 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 68%Mây: 97%Áp suất không khí: 1017 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vừa phải, đông bắc, tốc độ 6 m/giâyGió giật: 11 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 66%Mây: 96%Áp suất ko khí: 1017 hPaKhả năng hiển thị: 98%
Gió: gió vừa phải, đông bắc, tốc độ 6 m/giâyGió giật: 11 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 65%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1017 hPaLượng kết tủa: 0,1 mmKhả năng hiển thị: 99%
Gió: gió vừa phải, phương bắc, tốc độ 6 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 64%Mây: 100%Áp suất không khí: 1019 hPaLượng kết tủa: 0,1 mmKhả năng hiển thị: 94%
Gió: gió nhẹ nhàng, phương bắc, tốc độ 5 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 64%Mây: 100%Áp suất không khí: 1019 hPaLượng kết tủa: 0,1 mmKhả năng hiển thị: 90%
Gió: gió dịu nhàng, phương bắc, tốc độ 5 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 65%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1019 hPaLượng kết tủa: 0,1 mmKhả năng hiển thị: 82%
Gió: gió dịu nhàng, phương bắc, tốc độ 5 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 66%Mây: 93%Áp suất không khí: 1017 hPaKhả năng hiển thị: 90%
Mặt trời: Mặt trời mọc 06:09, mặt trời lặn 17:14.
Mặt trăng: Trăng mọc 16:37, Trăng lặn 05:00, Pha mặt Trăng: Trăng khuyết đầu tháng 
 Từ ngôi trường trái đất: không ổn định
 Chỉ số tử ngoại: 3,4 (Trung bình)

Gió: gió nhẹ nhàng, phương bắc, tốc độ 5 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 66%Mây: 90%Áp suất ko khí: 1017 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió nhẹ nhàng, phương bắc, tốc độ 5 m/giâyGió giật: 11 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 66%Mây: 95%Áp suất ko khí: 1017 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió dịu nhàng, phương bắc, tốc độ 5 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 66%Mây: 97%Áp suất không khí: 1017 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vơi nhàng, phương bắc, tốc độ 4 m/giâyGió giật: 10 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 67%Mây: 98%Áp suất không khí: 1016 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió dịu nhàng, phương bắc, tốc độ 4 m/giâyGió giật: 9 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 68%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1016 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió vơi nhàng, phương bắc, tốc độ 4 m/giâyGió giật: 8 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 68%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1016 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 7 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 68%Mây: 100%Áp suất không khí: 1016 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi vơi vừa phải, phương bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 7 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 70%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1017 hPaKhả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi dịu vừa phải, phương bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 6 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 72%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 0,3 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 6 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 71%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 0,9 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi nhẹ vừa phải, phương bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 5 m/giâyĐộ độ ẩm tương đối: 68%Mây: 99%Áp suất không khí: 1017 hPaChỉ số tử ngoại: 1,6 (Thấp)Khả năng hiển thị: 100%
Gió: gió thổi dịu vừa phải, phương bắc, tốc độ 3 m/giâyGió giật: 4 m/giâyĐộ ẩm tương đối: 64%Mây: 100%Áp suất ko khí: 1016 hPaChỉ số tử ngoại: 3,1 (Trung bình)
Nguy cơ gây hại từ tia cực tím trung bìnhCó những giải pháp phòng ngừa, ví dụ như che chắn lúc ra ngoài. Ở dưới bóng râm vào khoảng giữa trưa, lúc tia nắng sáng chói nhất.