HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của học viện chuyên nghành Báo chí với Tuyên truyền là 1960 sinh viên. Điểm sàn của ngôi trường năm 2021 so với các ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2 (tổng điểm 3 môn sẽ nhân hệ số): 22,0 điểm và những ngành còn lại: 16,0 điểm.

Điểm chuẩn Học viện báo chí và Tuyên truyền năm 2021 đã được công bố sáng 16/9, xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh xét theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và xét học bạ phía dưới.


Bạn đang xem: Học viện báo chí và tuyên truyền

Điểm chuẩn Học Viện báo mạng – Tuyên Truyền năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn Học Viện báo chí truyền thông – Tuyên Truyền năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức học viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Xem thêm: Cách Tạo Tài Khoản Instagram Trên Điện Thoại, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Instagram

Trường: học viện Báo Chí – Tuyên Truyền - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 602 Báo chí, siêng ngành Báo in R05 25.4
2 602 Báo chí, chăm ngành Báo in R06 24.4
3 602 Báo chí, chuyên ngành Báo in R15; R19 24.9
4 602 Báo chí, siêng ngành Báo in R16 26.4
5 604 Báo chí, chăm ngành Báo phạt thanh R05 25.65
6 604 Báo chí, chăm ngành Báo vạc thanh R06 24.65
7 604 Báo chí, siêng ngành Báo phát thanh R15; R19 25.15
8 604 Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh R16 26.65
9 605 Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình R05 26.75
10 605 Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình R06 25.5
11 605 Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình R15; R19 26
12 605 Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình R16 28
13 607 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử R05 25.9
14 607 Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử R06 25.15
15 607 Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử R15; R19 25.65
16 607 Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử R16 27.15
17 608 Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình chất lượng cao R05 25.7
18 608 Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình chất lượng cao R06 24.7
19 608 Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình quality cao R15; R19 25.2
20 608 Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình quality cao R16 26.2
21 609 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử chất lượng cao R05 25
22 609 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử unique cao R06 24
23 609 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử chất lượng cao R15; R19 24.5
24 609 Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử quality cao R16 25.5
25 603 Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí R07; R20 24.1
26 603 Báo chí, chăm ngành Ảnh báo chí R08 24.6
27 603 Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí R09 23.6
28 603 Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí R17 25.35
29 606 Báo chí, siêng ngành cù phim truyền hình R11; R12; R13; R21 19
30 606 Báo chí, chăm ngành quay phim truyền hình R18 19.75
31 7320105 Truyền thông đại chúng A16 26.27
32 7320105 Truyền thông đại chúng C15 27.77
33 7320105 Truyền thông đại chúng D01; R22 26.77
34 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện A16 26.27
35 7320104 Truyền thông đa phương tiện C15 28.6
36 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; R22 27.6
37 7229001 Triết học A16; C15; D01; R22 23
38 7229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học A16; C15; D01; R22 22.5
39 7310102 Kinh tế chủ yếu trị A16 24.5
40 7310102 Kinh tế bao gồm trị C15 25.5
41 7310102 Kinh tế thiết yếu trị D01; R22 25
42 527 Kinh tế, siêng ngành quản lý kinh tế A16 24.98
43 527 Kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế C15 25.98
44 527 Kinh tế, chuyên ngành làm chủ kinh tế D01; R22 25.48
45 528 Kinh tế, chuyên ngành tài chính và làm chủ (chất lượng cao) A16 24.3
46 528 Kinh tế, chăm ngành kinh tế và cai quản (chất lượng cao) C15 25.3
47 528 Kinh tế, chuyên ngành kinh tế và làm chủ (chất lượng cao) D01; R22 24.8
48 529 Kinh tế, chăm ngành kinh tế tài chính và quản lí lý A16 24.95
49 529 Kinh tế, chuyên ngành kinh tế tài chính và quản ngại lý C15 25.95
50 529 Kinh tế, chăm ngành tài chính và cai quản lý D01; R22 25.45
51 530 Chính trị học, chăm ngành làm chủ hoạt động tư tưởng - văn hóa A16; C15; D01; R22 23.05
52 531 Chính trị học, chuyên ngành chủ yếu trị phạt triển A16; C15; D01; R22 22.25
53 533 Chính trị học, chăm ngành tư tưởng hồ nước Chí Minh A16; C15; D01; R22 22
54 535 Chính trị học, chăm ngành văn hóa phát triển A16; C15; D01; R22 23.75
55 536 Chính trị học, chăm ngành chính sách công A16; C15; D01; R22 23
56 537 Quản lý công ty nước, siêng ngành quản lý hành thiết yếu nhà nước A16; C15; D01; R22 24
57 538 Chính trị học, siêng ngành truyền thông chính sách A16; C15; D01; R22 24.75
58 532 Quản lý công ty nước, siêng ngành làm chủ xã hội A16; C15; D01; R22 24
59 522 Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước, chăm ngành công tác làm việc tổ chức A16 22.75
60 522 Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước, chăm ngành công tác làm việc tổ chức C15 23.5
61 522 Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước, chăm ngành công tác làm việc tổ chức D01; R22 23
62 523 Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước, siêng ngành công tác làm việc dân vận A16; D01; R22 17.25
63 523 Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước, chăm ngành công tác làm việc dân vận C15 17.75
64 801 Xuất bản, chuyên ngành chỉnh sửa xuất bản A16 25.25
65 801 Xuất bản, chuyên ngành chỉnh sửa xuất bản C15 26.25
66 801 Xuất bản, chuyên ngành biên tập xuất bản D01; R22 25.75
67 802 Xuất bản, chăm ngành Xuất bản điện tử A16 24.9
68 802 Xuất bản, chăm ngành Xuất bạn dạng điện tử C15 25.9
69 802 Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử D01; R22 25.4
70 7310301 Xã hội học A16 24.4
71 7310301 Xã hội học C15 25.4
72 7310301 Xã hội học D01; R22 24.9
73 7760101 Công tác thôn hội A16 24
74 7760101 Công tác thôn hội C15 25
75 7760101 Công tác làng hội D01; R22 24.5
76 7340403 Quản lý công A16; C15; D01; R22 24.65
77 7229010 Lịch sử, chăm ngành lịch sử dân tộc Đảng cùng sản Việt Nam C00 35.4
78 7229010 Lịch sử, chăm ngành lịch sử dân tộc Đảng cộng sản Việt Nam C03; D14 33.4
79 7229010 Lịch sử, siêng ngành lịch sử dân tộc Đảng cộng sản Việt Nam C19 34.9
80 7320107 Truyền thông quốc tế D01; R24 36.51
81 7320107 Truyền thông quốc tế D72; R25 36.01
82 7320107 Truyền thông quốc tế D78; R26 37.51
83 610 Quan hệ quốc tế, siêng ngành thông tin đối ngoại D01; R24 35.95
84 610 Quan hệ quốc tế, chăm ngành thông tin đối ngoại D72; R25 35.45
85 610 Quan hệ quốc tế, siêng ngành thông tin đối ngoại D78; R26 36.95
86 611 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan lại hệ thiết yếu trị và truyền thông quốc tế D01; R24 35.85
87 611 Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan liêu hệ chủ yếu trị và media quốc tế D72; R25 35.35
88 611 Quan hệ quốc tế, chăm ngành quan lại hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tế D78; R26 36.85
89 614 Quan hệ quốc tế, chăm ngành quan liêu hệ nước ngoài và truyền thông media toàn mong (chất lượng cao) D01; R24 35.92
90 614 Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ nước ngoài và media toàn cầu (chất lượng cao) D72; R25 35.42
91 614 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan liêu hệ thế giới và media toàn mong (chất lượng cao) D78; R26 36.92
92 615 Quan hệ công chúng, siêng ngành dục tình công chúng siêng nghiệp D01; R24 36.82
93 615 Quan hệ công chúng, chăm ngành tình dục công chúng siêng nghiệp D72; R25 36.32
94 615 Quan hệ công chúng, chăm ngành quan hệ giới tính công chúng siêng nghiệp D78; R26 38.07
95 616 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) D01; R24 36.32
96 616 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao) D72; R25 35.82
97 616 Quan hệ công chúng, siêng ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) D78; R26 37.57
98 7320110 Quảng cáo D01; R24 36.3
99 7320110 Quảng cáo D72; R25 35.8
100 7320110 Quảng cáo D78; R26 36.8
101 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; R24 36.15
102 7220201 Ngôn ngữ Anh D72; R25 35.65
103 7220201 Ngôn ngữ Anh D78; R26 36.65
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại trên đây