Định Khoản Giảm Giá Hàng Bán

Giảm giá bán hàng bán là khoản bớt trừ cho những người mua do hàng hóa kém phẩm chất, không đúng quy cách, xưa cũ với thị hiếu hay là không đúng theo yêu mong trong phù hợp đồng đã kí kết. Đây là một trong những khoản làm giảm trừ doanh thu, cuối kỳ sẽ được kết đưa sang thông tin tài khoản doanh thu bán hàng để tính ra lợi nhuận thu thuần vào kỳ. Cùng Kế toán Việt Hưng theo dõi biện pháp hạch toán giảm ngay hàng chào bán ngay sau đây

Quy trình định khoản giảm ngay hàng cung cấp theo thông tứ 200 – TT 133

1. Quan niệm về hạch toán giảm ngay hàng bán

– Giảm giá bán hàng bán là khoản bớt trừ cho người mua do sản phẩm & hàng hóa kém phẩm chất, không nên qui cách, lạc hậu với thị hiếu hay là không đúng theo yêu mong trong hòa hợp đồng đang kí kết.

Bạn đang xem: Định khoản giảm giá hàng bán

– trường hợp sản phẩm & hàng hóa sai lệch rất nhiều so với hòa hợp đồng tín đồ mua hoàn toàn có thể trả lại tổng thể số sản phẩm & hàng hóa này mang đến nhà cung cấp. 

2. Quy trình hạch toán giảm ngay hàng bán

2.1 THÔNG TƯ 200

Đối với bên chào bán hàng

– Khi tất cả chứng từ khẳng định khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán ra cho người download về số lượng hàng đã cung cấp kém phẩm chất, sai quy cách:

Nợ TK 5213: giảm giá hàng bán

Nợ TK 532: ưu đãi giảm giá hàng bán 

Nợ TK 3331: Thuế GTGT đề xuất nộp

có TK 111, 112: Nếu quý khách hàng đã trả tiền

tất cả TK 131: Nếu quý khách chưa thanh toán

– thời điểm cuối kỳ kết gửi sang tài khoản lệch giá để xác định lợi nhuận thuần:

Nợ TK 511: lợi nhuận bán hàng

gồm TK 532: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng cung cấp theo QĐ 15

có TK 5213: giảm ngay hàng phân phối theo QĐ 48

Đối với mặt mua hàng

– Khi được bên chào bán giảm giá

Nợ TK 111,112: Thu lại bởi tiền khoản sút giá

Nợ TK 331: Ghi sút khoản nên trả bạn bán

gồm TK 1561: ưu đãi giảm giá trị sản phẩm hóa

gồm TK 1331: Thuế GTGT nguồn vào giảm đi

VÍ DỤ


 Ví dụ 1:

Công ty Tân Long sở hữu 1 lô hàng của chúng ta An Tiến. Trị giá lô sản phẩm là 60.000.000, thuế GTGT nguồn vào là 10%. Chưa giao dịch thanh toán cho đơn vị cung cấp.

– công ty An tiến tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 2% bên trên tổng giá giao dịch thanh toán cho doanh nghiệp Tân Long

– kế toán tại công ty Tân Long Hạch toánBT1: lúc mua hàng

Nợ TK 1561: 60.000.000

Nợ TK 1331: 6.000.000

Có TK 331: 66.000.000BT2: tách khấu, giảm ngay trên hóa đơn mua hàng được hưởng

Nợ TK 331: 1.320.000

Có TK 1561: 1.200.000

Có TK 1331: 120.000

 Ví dụ 2:Công ty Tân Long bán sản phẩm cho công ty Cẩm Hà theo số hoá đối chọi 0000002, ký kết hiệu TL/13P cùng với tổng tiền chưa tồn tại VAT là 220.000.000đ, thuế 10%. Giá vốn lô hàng: 185.000.000đ. Doanh nghiệp Tân Long tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá cho công ty Cẩm Hà là 2%.

– kế toán tài chính tại công ty Tân Long phản ảnh như sau:

Chúng ta buộc phải định khoản cây bút toán khi cung cấp hàng:BT1: phản ánh doanh thu

Nợ TK 131: 220.000.000

Có TK 5111: 200.000.000

Có TK 3331: 20.000.000BT2: đề đạt giá vốn

Nợ TK 632: 185.000.000

Có TK 1561: 185.000.000 BT3: tiếp nối phản ánh số tiền giảm giá hàng bán

Nợ TK 5213: 200.000.000 * 2% = 4.000.000

Nợ TK 3331: 20.00.000 * 2% = 400.000

Có TK 131: 4.400.000

– kế toán hiểu bản chất quy trình nhằm khi công ty không có phần mượt thì kế toán tài chính định khoản tách các nghiệp vụ như thế trong sổ nhật ký chung.

Còn nếu công ty có ứng dụng thì chỉ cần hạch toán bán ra và ghi 2% vào dòng phần trăm chiết khấu khi đó phần mềm tự tính.

Xem thêm: Tìm Kiếm Tài Năng: Vietnam'S Got Talent: 8 Anh Tài Thi Đêm Chung Kết 1 )

Cuối năm kế toán kết đưa làm sút doanh thu BT4:

Nợ TK 511: 4.000.000

Có TK 5213: 4.000.000

3 ngôi trường hợp tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng buôn bán thường gặp

2.2 THÔNG TƯ 133

*
Sơ đồ vật hạch toán giảm ngay hàng phân phối theo TT133Hạch toán ưu đãi giảm giá hàng cung cấp vào bên nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (chi tiết theo TK cấp cho 2 phù hợp) và thời điểm cuối kỳ kế toán. Không cần phải kết gửi sang TK 511 bởi vì khi phân phát sinh giảm giá hàng phân phối đã hạch toán vào mặt nợ TK 511.

Đối cùng với bên buôn bán hàng

– phản ánh giá vốn hàng chào bán ghi:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng bán

Có những TK 155, 156,…

– phản ánh doanh thu bán sản phẩm ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,… Tổng số tiền trên hóa đơn

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản buộc phải nộp đơn vị nước (chi máu từng loại thuế)

Đối với bên mua

– nếu như thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ghi:

Nợ TK 152, 153, 156….: giá chỉ mua chưa tồn tại thuế GTGT

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có những TK 111, 112, 331,…: Tổng giá chỉ thanh toán.

– nếu như thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ ghi:

Nợ TK 152, 153, 156,…: Giá thiết lập đã có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 331,…: Tổng giá bán thanh toán.

⇒ vậy nên khoản giảm giá hàng bán là một khoản làm giảm trừ doanh thu phát sinh vào kỳ. Bên cạnh đó khi quý khách mua mặt hàng với số lượng lớn bên bán sản phẩm có thể cho quý khách hàng hưởng ưu tiên thương mại. Số tiền ưu tiên này cuối kỳ cũng khá được kết gửi làm bớt trừ doanh thu hạch toán ưu đãi thương mại

THAM KHẢO: những Khóa học tập kế toán Online tại Việt Hưng


Trên đấy là Quy trình định khoản giảm ngay hàng cung cấp theo thông tứ 200 – TT 133 cơ mà Kế toán Việt Hưng muốn share đến cho các bạn đọc – gia nhập ngay khóa đào tạo và huấn luyện Kế toán Online địa chỉ cao 1 Kèm 1 học viên trực tiếp cầm tay chỉ vấn đề sau 30 ngày cam đoan tự có tác dụng được nghề.