Đề Thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Lịch Sử

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2002ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2003ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2004ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2005ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2006ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2007ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2008

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử

ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2009ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2010ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2011ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2012ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2013ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2014ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2015ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2016ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2017ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2018ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂM 2019
*

Xem câu trả lời tại trên đây Nguồn tham khảo: 1.http://suhoctre.hisforum.net/ 2.http://dethi.violet.vn/ 3. https://vndoc.com/
*

Xem thêm: Bây Giờ Tháng Mấy - Lời Bài Hát (Từ Công Phụng)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2017 – 2018


Đáp án tìm hiểu thêm Câu I. – Những thể hiện cho thấy xu thế về châu Á càng ngày đậm nét trong chính sách ngoại giao của Nhật phiên bản từ năm 1973 đến nay: + từ năm 1973 mang lại năm 1991, cùng với tiềm lực kinh tế tài chính - tài chính ngày càng khủng mạnh, Nhật Bản ban đầu đưa ra cơ chế đối nước ngoài mới, điểm vượt trội của cơ chế này là việc “trở về châu Á” của Nhật phiên bản với việc đưa ra học thuyết Phucưđa (1977) với được Thủ tướng mạo Kaiphu liên tục phát triển trong tình hình mới thành đạo giáo Kaiphu vào năm 1991. Câu chữ cơ phiên bản của các học thuyết này là tăng cường quan hệ gớm tế, chủ yếu trị, văn hóa, thôn hội với các nước Đông nam giới Á và tổ chức ASEAN. + Năm 1973, Nhật phiên bản thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam và thông thường hóa mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Mon 8-1977, Thủ tướng mạo Nhật Phucưđa đi thăm hàng loạt nước Đông phái nam Á nhằm mục đích tìm lại địa điểm của nước Nhật ở vị trí đây. +Từ năm 1991, ở bên cạnh việc liên tục liên minh chặc chẽ với Mĩ, Nhật phiên bản đề ra các Học thuyết Miyadaoa (1993) và
*

ĐÁP ÁN THAM KHẢO Câu 1. (2,5 điểm) dìm xét về xu thế chính trị, kết cục và ý nghĩa của các trào lưu yêu nước chống Pháp cuối ráng kỉ XIX, đầu gắng kỉ XX. Đáp án tìm hiểu thêm Các trào lưu yêu nước phòng Pháp cuối nạm kỉ XIX, đầu ráng kỉ XX ra mắt theo hai xu thế chính trị: định hướng phong kiến và khuynh hướng dân chủ tứ sản. –Phong trào yêu thương nước kháng Pháp cuối cầm cố kỉ XIX theo định hướng phong kiến: +Hệ tư tưởng phong kiến vẫn tồn tại cho dù ách thống trị này đã không còn vai trò lịch sử, nhân dân nước ta vẫn còn tiếp tục sử dụng hệ tư tưởng phong con kiến để tấn công Pháp. Nếu định hướng này thành công sẽ dẫn tới sự ra đời ở trong nhà nước phong con kiến tồn tại, chưa giải quyết và xử lý triệt để những xích míc của thôn hội. +Ba cuộc khởi nghĩa tieu biểu độc nhất vô nhị trong phong trào Cần vương là: Cuộc khởi nghĩa cha Đình (1886-1887) vày Phạm Bành với Đinh Công Tráng lãnh đạo; Cuộc khởi nghĩa kho bãi Sậy (1885-1892) vì chưng Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo; Cuộc khởi nghĩa hương Khê (1885-1896) do Phan Đìn