Bán Đất Sét Làm Gốm

Quy cách: Đất sét cao lanh trắng làloại đất bao gồm độ dẻo cao, khó tan nội địa và có công dụng chịu nhiệt lên đến mức 1650°C. Thành phần đa số là khoáng đồ gia dụng illit, montmorilonit và thạch anh.

Giá: 30.000 đồng/kg

Bảo quản: Đất cao lanh trắng nhằm nặn và sản xuất hình được rất cần được mềm, dai với không dính. Nên luôn được đóng gói tương đối bằng màng quấn để giữ độ ẩm cho đất. Khi sử dụng, chỉ cần lấy một mẫu vừa đủ cùng tạo ngoài ra mong muốn.

Đọc thêm nội dung bài viết về đất nung cao lanh trắng:Đất sét cao lanh trắng