Không giờ rồi

ko giờ rồi anh ngủ đi thôi khá đâu mà lo lắng anh ơi đàn mình nghèo túng bấn đến mang đến quen Ngày sau phong phú mới yêu đương thêm lẽ nào nghèo hoài hay sao? không giờ rồi anh biết chưa anh? Sao anh còn thao thức trong tối Thà nghèo nhưng mà biết kính yêu nhau Còn hơn giàu có thay đổi mau Thôi anh đừng bi thiết nhé anh... Anh ơi! Anh để ý đến chi từng ngày Cho em gối chăng ơ thờ ngay sát nhau như chưa có người yêu tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói nhưng mà anh lo Thôi anh đừng bi hùng nhé anh..! không giờ rồi anh ngủ đến say Mai trên đây còn lo kế sinh nhai Dù bầy mình vẫn trắng đôi tay Vẫn tin hạnh phúc ở sau này Không bao giờ tình nhạt phai..!!

Bạn đang xem: Không giờ rồi


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tag "Trang Trí Ngôi Sao Trung Thu", Tag Trang Trí Ngôi Sao Trung Thu

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.