Auld Lang Syne Lời Việt

Sản xuất bởi Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Peermusic Publishing, Universal Music Publishing Group.

Bạn đang xem: Auld lang syne lời việt


*

*

*

*

*

Should auld acquaintance be forgot,And never brought to mind?Should auld acquaintance be forgotAnd days of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,For auld lang syne,We"ll take a cup o" kindness yetFor auld lang syne.

We twa hae run aboot the braesAnd pou"d the gowans fine;We"ve wander"d mony a weary footSin" auld lang syne.

We two hae paidled i" the burn,Frae mornin" sun till dine;But seas between us braid hae roar"dSin" auld lang syne.

Xem thêm: Học Viện Tòa Án Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Học Viện Tòa Án Năm 2021

And here"s a hand, my trusty friend,And gie"s a hand o" thine;We"ll take a cup o" kindness yetFor auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot,And never brought to mind?Should auld acquaintance be forgotAnd days of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,For auld lang syne,We"ll take a cup o" kindness yetFor auld lang syne.

For auld lang syne, my dear,For auld lang syne,We"ll take a cup o" kindness yetFor auld lang syne.


Share
4 Bản dịch

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,Và không bao nhớ đến họ nữa?Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,Và những tháng ngày tươi đẹp cũ?

Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơiCho những ngày tươi đẹp cũChúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lànhCho những ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng nhau trèo lên dốcVà hái những đóa hoa đồng nộiChúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rờiTừ những tháng ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng lội nước trên dòng suốiTừ sáng sớm cho đến bữa cơmNhưng biển rộng giữa chúng ta đã gào rúTừ những tháng ngày tươi đẹp cũ

Đã có một tay rồi đây anh bạn tin cậyVà hãy giúp chúng tôi một tay của bạnVà chúng ta cùng nâng ly vì những điều tốt lànhCho những tháng ngày tươi đẹp cũ

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,Và không bao nhớ đến họ nữa?Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,Và những tháng ngày tươi đẹp cũ?

Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơiCho những ngày tươi đẹp cũChúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lànhCho những ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng nhau trèo lên dốcVà hái những đóa hoa đồng nộiChúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rờiTừ những tháng ngày tươi đẹp cũ